ozdobny separator

Deinstytucjonalizacja

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 września 2014 r.
Poz. 787
UCHWAŁA Nr 165
RADY MINIST RÓW
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”

 

Pobierz pełną treść: Krajowy_Program_Przeciwdzialania_Ubostwu_i_Wykluczeniu_Spolecznemu_2020

Tagi: deinstytucjonalizacja | niezależne życie | prawa człowieka |Cechy charakterystyczne instytucji

zgodnie z Komentarzem Generalnym ONZ nr 5:

  • izolacja oraz oddzielenie od niezależnego życia w społeczności lokalnej,
  • obowiązkowe dzielenie się asystentami z innymi osobami oraz brak lub ograniczony wpływ na to, od kogo można uzyskać wsparcie,
  • brak kontroli nad codziennymi sprawami,
  • brak możliwości wyboru z kim mieszkamy,
  • sztywność rutyny niezważająca na wolę czy preferencje jednostki,
  • identyczne zajęcia prowadzone w tym samym miejscu dla grupy osób podlegających pewnemu zwierzchnictwu,
  • paternalistyczne podejście do świadczenia usług,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami mieszkaniowymi
  • zwykle także dysproporcja w liczbie osób z niepełnosprawnościami żyjących w tym samym środowisku
Tagi: deinstytucjonalizacja | prawa człowieka |Materiały w przygotowaniu

Tutaj już wkrótce pojawią się linki do materiałów.

Tutaj już wkrótce pojawią się linki do materiałów.

Tagi: