ozdobny separator

O Instytucie

Nasze cele to:

1. Wspieranie i monitorowanie w Polsce procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169), w szczególności w obszarze niezależnego życia.
2. Inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w obszarze niezależnego życia.
3. Prowadzenie działalności naukowej.
4. Inicjowanie i udział w dyskusjach naukowych i społecznych w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami.
5. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w szczególności w życie społeczności lokalnych.
6. Upowszechnianie rozwiązań zapewniających dostępność dla ogółu społeczeństwa środowiska, produktów i usług, w szczególności zasad uniwersalnego projektowania.
7. Promowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i wynikających z niej sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
8. Podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów wykluczenia.

Cele realizujemy poprzez:
1. Prowadzenie badań – w tym analiz i monitoringu.
2. Przygotowywanie i publikowanie monografii, raportów, analiz, artykułów.
3. Przygotowywanie i publikowanie ekspertyz.
4. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów.
5. Prowadzenie rzecznictwa.
6. Organizację szkoleń.
7. Współpracę z organizacjami, środowiskami osób z niepełnosprawnościami, zarówno krajową jak i międzynarodową.
8. Działania informacyjno-promocyjne.
9. Doradztwo w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz tworzenia warunków dla zapewnienia wszystkim osobom niezależnego życia.
10. Przygotowanie standardów, zbieranie dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz tworzenia warunków dla zapewnienia wszystkim osobom niezależnego życia.