ozdobny separator

reprezentacja

Komentarz ogólny Nr 7 (2018)

„ … gdzie i z kim mieszkamy, co jemy,
czy lubimy spać długo czy chodzić spać
późno, przebywać w domu czy poza
nim, mieć na stole obrus i świece,
posiadać zwierzęta czy słuchać muzyki.
To takie czynności składają się na to,
kim jesteśmy. Niezależne życie to
kluczowy element autonomii i wolności
jednostki …”

 

Pobierz pełną treść: Komentarz_ogólny_ONZ_7_PL

Tagi: deinstytucjonalizacja | Komitet ONZ | Konwencja | niezależne życie | prawa człowieka | reprezentacja |Łódzki Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Łodzi

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Fundacja Aktywizacja

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

SKN Pracy Socjalnej i Socjologii “Social Force” Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszają na

IV Łódzki Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

 25 września (środa) w godz. 10.00-14.30

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39, Łódź, Aula C-140.

 

Tematami Konwentu będę następujące zagadnienia:

  • Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym.
  • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne.

 

Konwent będzie okazją do dyskusji na tematy ważne dla łódzkiego środowiska osób z niepełnosprawnościami i wypracowania stosownych rekomendacji.

Łódzki Konwent jest jednym z poprzedzających V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami  który odbędzie się w Warszawie 10 października.

 


Zapraszamy do rejestracji!

 


Program:

 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie Konwentu

10.15-10.30 Zaproszenie i informacje o V Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

 

10.30 – 12.00 Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym

 

10.30 -10.45 – Wprowadzenie do problematyki – dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego)

10.45- 11.30 Panel dyskusyjny, moderacja Adrian Peliszko (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego)

Uczestnicy panelu:

  • Katarzyna Tręda-Pisera (Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi)
  • dr Krzysztof Kurowski (Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
  • Ewelina Pacześ (Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
  • Maciej Kowalski (Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki)
  • Sylwia Mądra (Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”)

11.30- 12.00 Dyskusja ogólna

 

12.00 – 12.20 Przerwa Kawowa

 

12.20-14.00 Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne

 

12.20-12.40 Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań w wybranych gminach -Karolina Sielecka (Fundacja Aktywizacja)

12.40 – 13.00 Potrzeba lokalnych programów deinstytucjonalizacji i tworzenie mieszkań chronionych w kontekście Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i rekomendacji Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami – Adam Zawisny (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)

13.00 – 13.20 Asystencja osobista – z perspektywy organizacji lokalnej – Andrzej Niewieczerzał (Fundacja Przekraczać Granice)

13.20 – 13.40 Znaczenie i kształt asystencji osobistej dla zapewniania osobom niepełnosprawnym możliwości  niezależnego życia z perspektywy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Sławomir Besowski (Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych)

13.40 – 14.20 Dyskusja

Tagi: asystencja osobista | deinstytucjonalizacja | Kongres | konwent | mieszkania chronione | niezależne życie | reprezentacja |