ozdobny separator

mieszkania chronione

IV Łódzki Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Tegoroczny Konwent zgromadził ponad 70 uczestniczek i uczestników. Znalazły się wśród nich zarówno osoby z niepełnosprawnościami jak i ich sojusznicy.

Konwent otwarty został zaproszeniem na V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się w Warszawie 10 października.

Wprowadzeniem do tematyki konwentu była prelekcja dotycząca reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i publicznym. Szczególnie podkreślona została rola organizacji osób z niepełnosprawnościami (disabled people’s organisations), tworzonych i zarządzanych przez nie same w myśl hasła „nic o nas bez nas”.

W panelu dyskusyjnym rozmawiano o reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w Łodzi – o tym jak obecnie wygląda i jaki kształt mogłaby przyjąć, aby działać skutecznie. Rozmawiano również o łódzkiej codzienności osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie dyskusji jak i prelekcji padło wiele ważnych i mocnych słów dotyczących reprezentacji, wdrażania Konwencji i niezależnego życia. Uczestnicy mieli okazję głębiej zrozumieć czym jest prawdziwa deinstytucjonalizacja i asystencja osobista. Pojawiła się również refleksja, że w Polsce, póki co, daleko jeszcze do całkowitego i prawidłowego rozumienia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a droga do niezależnego życia jest jeszcze długa.

Łódzka społeczność osób z niepełnosprawnościami i ich sojuszników – chociaż bardzo zróżnicowana i nie zawsze do końca się rozumiejąca – stanowiła w trakcie Konwentu pewną jedność, mającą podobne pobudki i cele. Mamy nadzieję, że utrzyma się ona na dłużej.

 

W imieniu Instytutu Niezależnego Życia dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!

 

Więcej o Konwencie także tutaj.

Tagi: asystencja osobista | Konwencja | konwent | mieszkania chronione | niezależne życie |Łódzki Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Łodzi

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Fundacja Aktywizacja

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

SKN Pracy Socjalnej i Socjologii “Social Force” Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszają na

IV Łódzki Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

 25 września (środa) w godz. 10.00-14.30

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39, Łódź, Aula C-140.

 

Tematami Konwentu będę następujące zagadnienia:

  • Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym.
  • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne.

 

Konwent będzie okazją do dyskusji na tematy ważne dla łódzkiego środowiska osób z niepełnosprawnościami i wypracowania stosownych rekomendacji.

Łódzki Konwent jest jednym z poprzedzających V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami  który odbędzie się w Warszawie 10 października.

 


Zapraszamy do rejestracji!

 


Program:

 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie Konwentu

10.15-10.30 Zaproszenie i informacje o V Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

 

10.30 – 12.00 Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami na szczeblu lokalnym i ich aktywność w lokalnym życiu publicznym

 

10.30 -10.45 – Wprowadzenie do problematyki – dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego)

10.45- 11.30 Panel dyskusyjny, moderacja Adrian Peliszko (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego)

Uczestnicy panelu:

  • Katarzyna Tręda-Pisera (Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi)
  • dr Krzysztof Kurowski (Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
  • Ewelina Pacześ (Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych)
  • Maciej Kowalski (Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki)
  • Sylwia Mądra (Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”)

11.30- 12.00 Dyskusja ogólna

 

12.00 – 12.20 Przerwa Kawowa

 

12.20-14.00 Włączanie osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalne

 

12.20-12.40 Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań w wybranych gminach -Karolina Sielecka (Fundacja Aktywizacja)

12.40 – 13.00 Potrzeba lokalnych programów deinstytucjonalizacji i tworzenie mieszkań chronionych w kontekście Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i rekomendacji Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami – Adam Zawisny (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)

13.00 – 13.20 Asystencja osobista – z perspektywy organizacji lokalnej – Andrzej Niewieczerzał (Fundacja Przekraczać Granice)

13.20 – 13.40 Znaczenie i kształt asystencji osobistej dla zapewniania osobom niepełnosprawnym możliwości  niezależnego życia z perspektywy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Sławomir Besowski (Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych)

13.40 – 14.20 Dyskusja

Tagi: asystencja osobista | deinstytucjonalizacja | Kongres | konwent | mieszkania chronione | niezależne życie | reprezentacja |