ozdobny separator

Dostępność

Raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności architektonicznej

Raport NIK o dostępności architektonicznej (2018)

Dostępne wydarzenia w praktyce

M. Szczygielska, M. Trzeciakiewicz, M. Kasperkowiak, Dostępne wydarzenia w praktyce, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2015.