ozdobny separator

Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu

W ramach międzynarodowego projektu pn. „Sieć na rzecz równości osób z niepełnosprawnościami w Albanii, Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce”, Instytut Niezależnego Życia zorganizował spotkanie dotyczące dobrych praktyk mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną – zgodnych z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Głównym tematem spotkania było omówienie i dyskusja nad wynikami badań nad pilotażowym projektem w Polsce pn. „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. Badania zaprezentował socjolog dr hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt ten wdraża koncepcję kanadyjskich kręgów wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośmiu społecznościach przy Kołach Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dla osób zainteresowanych polecamy stronę Kręgów: kregiwsparcia.pl.

***

Celem projektu „Sieć na rzecz równości osób z niepełnosprawnościami w Albanii, Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Polsce” jest wypracowanie strategii działań rzeczniczych na rzecz równości wobec prawa oraz zaangażowanie różnych aktorów w działania na rzecz pełnego wdrożenia artykułów 5, 12 i 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany z Funduszy Wyszehradzkich.