ozdobny separator

Cechy charakterystyczne instytucji

zgodnie z Komentarzem Generalnym ONZ nr 5:

  • izolacja oraz oddzielenie od niezależnego życia w społeczności lokalnej,
  • obowiązkowe dzielenie się asystentami z innymi osobami oraz brak lub ograniczony wpływ na to, od kogo można uzyskać wsparcie,
  • brak kontroli nad codziennymi sprawami,
  • brak możliwości wyboru z kim mieszkamy,
  • sztywność rutyny niezważająca na wolę czy preferencje jednostki,
  • identyczne zajęcia prowadzone w tym samym miejscu dla grupy osób podlegających pewnemu zwierzchnictwu,
  • paternalistyczne podejście do świadczenia usług,
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami mieszkaniowymi
  • zwykle także dysproporcja w liczbie osób z niepełnosprawnościami żyjących w tym samym środowisku