To gdzie mieszkamy i z kim, co jemy, czy chcemy dłużej spać czy pójść do łóżka późno w nocy, przebywać w domu czy na zewnątrz, mieć obrus i świece na stole, mieć zwierzę domowe czy słuchać muzyki – takie działania i decyzje stanowią o tym kim jesteśmy.

*Z Komentarza generalnego do art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnychozdobny separator

Aktualności:

INŻ odpowiada na pytania Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia wraz z grupą ekspertów przygotowało odpowiedzi na listę pytań zadanych przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami w związku z rozpatrywanym sprawozdaniem Polski z wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Tutaj pełna treść.

-> Cały artykuł

Nowy system czy stare wady

O nowym systemie orzecznictwa i niebezpieczeństwach z nim związanych – artykuł dra Krzysztofa Kurowskiego opublikowany w Rzeczypospolitej 3.7.2018, rubryka: Rzecz o prawie, strona: 4.

-> Cały artykuł